SYSTÉM

 • Mobilní protipovodňová stěna z hliníku
 • Utěsnění profilů je provedeno vyměnitelným těsněním z pěnové pryže, odolným proti UV záření (těsnění EPDM)
 • Ochrana už při položení prvního trámce 

APLIKACE

 • Hliníkové trámce se oboustranně zasouvají do upevňovacích profilů nebo sloupků (ukotvených do zemních pouzder)
 • Styky trámců jen systémem „pero a drážka“
 • Zajištění shora pomocí svorek
 • Trámce se zaplňují stoupající vodou, takže nedochází k jejich zdvižení vztlakem.

MOŽNOSTI

 • Ochrana objektu a pozemku
 • Délku ochranné stěny lze v případě potřeby libovolně zvětšit
 • Stávající ochranné stěny lze po statické zkoušce zvýšit
 • Individuální přizpůsobení délky trámců hráze

TECHNICKÉ INFORMACE

Povodním a záplavám jako přírodním jevům nelze zabránit. Ale moderní protipovodňová ochrana může zabránit tomu, aby se záplava změnila v katastrofu. Rádi Vám s protipovodňovou ochranou PREFA poradíme!

HRÁZNÍ BLOKY (PRO OCHRANU OBJEKTU A POZEMKU)

Hrázní bloky se nabízejí ve 2 tloušťkách (50 mm a 80 mm). Systém 80 umožňuje vyšší stavební výšky a větší rozpětí. Hliníkové profily hrázních bloků se jednoduše skládají na sebe a spojí se systémem „pero a drážka“. Při tom do sebe navzájem zasahují a zaručují tak vysokou stabilitu a maximální bezpečnost. Na závěr se celá sestava zafixuje dvěma svorkami. Profily jsou dodávané až do délek 6,5 m a obvykle je lze stavět až do výšky 3 m. Je nutný statický výpočet. Systém vloženého těsnění je tvořený pěnovou pryží (EPDM) a v případě potřeby jej lze snadno vyměnit. Po vsazení je nutno provést očištění a kontrolu profilů a těsnění, aby byla zaručena funkce pro budoucí použití.

TLOUŠŤKA TRÁMCE (SYSTÉM 50):50 mm
TLOUŠŤKA TRÁMCE (SYSTÉM 80):80 mm
HMOTNOST TRÁMCE / BM (SYSTÉM 50):5,60 kg / 4,12 kg
VÝŠKA TRÁMCE (SYSTÉM 50):150 mm / 200 mm
DRÁŽKA TRÁMCE (SYSTÉM 50):15 mm

UPEVŇOVACÍ PROFIL (OCHRANA OBJEKTU) A SLOUPEK (OCHRANA POZEMKU)

Upevňovací profily lze provést třemi způsoby: uvnitř, na líc a před ostění. Volba rozměrů upevnění se řídí statickými požadavky celého systému. Vložené systémové těsnění zabraňuje vnikání vody.

Upevňovací stojan: Hmotnost na 1 bm systému 50 mm je jen 9,4 kg (systém 80 mm: 11,3 kg). Při první montáži je nejdříve nutno do vhodného podkladu instalovat zemní pouzdro. Sloupek se pak do pouzdra upevní bajonetovým závitem.

PRŮMĚR STŘEDOVÉHO SLOUPKU:140/186 mm
VÝŠKA STŘEDOVÉHO SLOUPKU:750 – 2150 mm (zvláštní délky možné na vyžádání)
PROVEDENÍ STŘEDOVÉHO SLOUPKU:50 mm nebo 80 mm
PRŮMĚR ZEMNÍHO POUZDRA:170 mm / 230 mm
HLOUBKA ZEMNÍHO POUZDRA:420 mm

UPÍNACÍ SVĚRKA PRO OCHRANU OBJEKTU A POZEMKU

Trámce se fixují shora pomocí svěrek. Šrouby na svěrce se mírně dotahují imbusovým klíčem (alternativně: šroub s křížovou rukojetí). Upínací svěrky zabraňují zdvižení trámců vztlakem do doby, než se samy trámce zaplní vodou, takže se pak zvýší přítlak pomocí těsnění. V případě potřeby lze upevňovací svorky odstranit a výšku stěny zvýšit.

DÉLKA UPÍNACÍ SVĚRKY:160 mm
HMOTNOST UPÍNACÍ SVĚRKY:0,45 kg